Blueriq

Blueriq modelleert kennisintensieve processen die zich kenmerken door complexe regelgeving, grote behoefte aan flexibiliteit, korte time-to-market en veel gebruikers (mensen en systemen). De modellen worden rechtstreeks uitgevoerd als applicatie in een runtime omgeving. de modellen worden ontworpen op basis van natuurlijke taal (low code).

Contactgegevens

Veemarktkade 8, 5222AE 's-Hertogenbosch, Nederland
Bezoek website